Skip to main content

NHSRCL दक्षता बद्दल

vigilance banner

NHSRCL दक्षता बद्दल

NHSRCL Vigilance ही नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या दिल्लीबाहेरील कामकाजासह सर्व दक्षतेच्या बाबी हाताळण्यासाठी नोडल संस्था आहे. मुख्य दक्षता अधिकारी (CVO) युनिटचे प्रमुख आहेत.

दक्षता युनिट NHSCRL ही संस्था, रेल्वे मंत्रालयाची दक्षता युनिट आणि केंद्रीय दक्षता आयोग यांच्यातील दुवा प्रदान करते.

दक्षतेचे कार्य म्हणजे प्रतिबंधात्मक तपासणी करणे, प्रणाली सुधारणा सुचवणे, विविध स्त्रोतांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची तपासणी करणे, CTE प्रकाराची तपशीलवार तपासणी करणे आणि CTE ने त्यांच्या गहन तपासणी दरम्यान उपस्थित केलेल्या निरीक्षणांची तपासणी करणे. भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी/कमी करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणि व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी संस्थेची प्रणाली आणि कार्यपद्धती सुधारणे ही देखील दक्षताची भूमिका आहे. संस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी स्वच्छ आणि कार्यक्षम कार्य संस्कृती विकसित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

दक्षता जागरुकता सप्ताह पाळणे, हे देखील दक्षतेचे एक प्रमुख कार्य आहे, जेणेकरून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी एकत्रितपणे सहभागी व्हावे आणि भ्रष्टाचाराच्या धोक्याच्या विरोधात जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी.