Skip to main content
Innerpage slider

संपर्काची माहिती

संपर्काची माहिती

सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी
श्री. उमेश कुमार गुप्ता
संयुक्त महाव्यवस्थापक (ऑपरेशन आणि सामान्य प्रशासन)

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
2रा मजला, आशिया भवन, सेक्टर-9,
द्वारका,  दिल्ली-110077

Email Id : mgoa@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070012
सार्वजनिक माहिती अधिकारी
श्री मोहित लीला
कार्यकारी संचालक (नियोजन)

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
2रा मजला, आशिया भवन, सेक्टर9,
द्वारका,  दिल्ली-110077

Email Id : ed1plg@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070227
अपिलेट अधिकारी
श्री अंजुम परवेझ
संचालक (प्रकल्प)

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
2रा मजला, आशिया भवन, सेक्टर-9,
द्वारका, दिल्ली-110077

Email Id : dirp@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070112