મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

About us Innerpage Slider

ઘટનાઓ

એચએસઆર ઇનોવેશન સેન્ટર ટ્રસ્ટની 6ઠ્ઠી સલાહકાર પરિષદની બેઠક
એચએસઆર ઇનોવેશન સેન્ટર ટ્રસ્ટની 4જી સલાહકાર પરિષદની બેઠક
ભારતમાં નવા એચએસઆર/સેમી એચએસઆર કોરિડોર પસંદ કરવા માટે વૈજ્ઞાનિક મોડલના વિકાસ પર વર્કશોપ