Skip to main content
Innerpage slider

तांत्रिक तपशील

तांत्रिक तपशील

सी-4 पॅकेज

एमएएचएसआर पॅकेज C-4 साठी प्रस्तावित व्याप्ती व्यवस्था संबंधित दस्तऐवज
C-4 पॅकेज
तांत्रिक तपशील बोरलॉग C-4 पॅकेजचा तपशील
C-4 सेंटर लाईन संरेखन ऑटोकॅड रेखाटन

इतर

एनएचएसआरसीएल प्रशिक्षण संस्था तपशील
एचएसआरएमए आडवे संरेखन

साबरमती एचएसआर टर्मिनल

साबरमती एचएसआर टर्मिनल इलेक्ट्रीकल
साबरमती एचएसआर टर्मिनल आर्किटेक्चर
साबरमती एचएसआर टर्मिनल अग्नीशमन व्यवस्था
साबरमती एचएसआर टर्मिनल एचवीएसी
साबरमती एचएसआर टर्मिनल नळकाम
साबरमती एचएसआर टर्मिनल संरचना