મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Project Innerpage slider

Project Innerpage Slider

તકનીકી વિગતો

સાબરમતી એચએસઆર ટર્મિનલ

સાબરમતી એચએસઆર ટર્મિનલ ઇલેક્ટ્રિકલ
સાબરમતી એચએસઆર ટર્મિનલ આર્કિટેક્ચર
સાબરમતી એચએસઆર ટર્મિનલ અગ્નિશામક
સાબરમતી એચએસઆર ટર્મિનલ એચવીએસી
સાબરમતી એચએસઆર ટર્મિનલ પ્લમ્બિંગ
સાબરમતી એચએસઆર ટર્મિનલ માળખું

અન્ય

એનએચએસઆરસીએલ તાલીમ સંસ્થા વિગતો
એચએસઆરએમએ હોરીઝોંટલ સંરેખણ

સી -4 પેકેજ

એમએએચએસઆર પેકેજ સી -4 માટે સૂચિત સ્પાન વ્યવસ્થા
સી-4 પેકેજ
તકનીકી વિગતો સી -4 પેકેજની બોરલોગ વિગતો
C-4 કેન્દ્ર રેખા સંરેખણ ઓટોકેડ રેખાંકન