મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

About us Innerpage Slider

અમારો સંપર્ક કરો

કોર્પોરેટ ઓફિસ:

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (એનએચએસઆરસીએલ)

2જો માળ, એશિયા ભવન, રોડ નં. 205
વિભાગ -09, દ્વારકા, નવી દિલ્હી - 110077

ટેલિફોન: 011-28070000/01/02/03/04
ફેક્સ: 011-28070150
પ્રોજેક્ટ કચેરીઓ:

મુંબઈ

મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજર

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
ગોદરેજ ટુ,
વિક્રોલી ગામ,
તાલુકો કુર્લા, પિરોજશાનગર,
ઈસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે,
વિક્રોલી-પૂર્વ, મુંબઈ - 400079

પાલઘર

મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજર

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
1104, આદિનાથ વિલા, તાશીષ હોટલની સામે,
વાઘુલસર, માહીમ રોડ, તાલુકો અને જીલ્લા,
પાલઘર 401404

સુરત

મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજર

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
ઓફિસ નંબર:1001 થી 1006,
10મો માળ, સ્વસ્તીક યુનિવર્સલ,
સેન્ટ્રલ મોલની સામે, ડુમસ રોડ,
રુંધ સુરત, ગુજરાત-395007

વડોદરા

મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજર

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
3જો માળ, બરોડા પ્રોડક્ટીવીટી કાઉન્સીલ બિલ્ડીંગ, પ્રોડક્ટીવીટી રોડ,અલકાપુરી,
વડોદરા, ગુજરાત-390007

અમદાવાદ

મુખ્ય પ્રોજેક્ટ મેનેજર

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
3જો માળ, રિવરફ્રન્ટ હાઉસ,
ગાંધી અને નહેરુ બ્રિજ વચ્ચે,
રિવરફ્રન્ટ (પશ્ચિમ)
અમદાવાદ-380009