મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

NATIONAL HIGH SPEED RAIL CORPORATION LIMITED

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

vigilance banner

અમારો સંપર્ક કરો

ક્ર. ના

જવાબદાર અધિકારી

જવાબદાર અધિકારીની સંપર્ક માહિતી

     1

મુખ્ય તકેદારી અધિકારી

ફોન :+91-11-28070001/02/03/04      ફેક્સ :+91-11-28070550
ઈમેલ: 
cvo@nhsrcl.in

     2

જનરલ મેનેજર-વિજિલન્સ

ઈમેલ: gmvigilance@nhsrcl.in

     

 

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ