Skip to main content
Innerpage slider

આરટીઆઈ સંપર્ક વિગતો

આરટીઆઈ સંપર્ક વિગતો

અપીલ ઓથોરિટી
શ્રી. સુદરસન નાયક
સલાહકાર (ઓપરેશન અને સલામતી)

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ,
બીજો માળ, એશિયા ભવન, સેક્ટર-9,
દ્વારકા, દિલ્હી-110077

Email Id : gmopdelhi@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070216
જાહેર માહિતી અધિકારી
શ્રી. બ્રિજેશ દિક્ષિત
કારોબારી સંચાલક (ડેપો અને મશીનો)

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ,
બીજો માળ, એશિયા ભવન, સેક્ટર-9,
દ્વારકા, દિલ્હી-110077

Email Id : agmmech@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070012
મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી
શ્રી. ઉમેશકુમાર ગુપ્તા
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર (ઓપરેશન અને જનરલ એડમિનિસ્ટ્રેશન),

નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ,
બીજો માળ, એશિયા ભવન, સેક્ટર-9,
દ્વારકા, દિલ્હી-110077

Email Id : mgoa@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070012