Skip to main content

મીડિયા સંક્ષિપ્તઃ સુરત HSR સ્ટેશન MAHSR કોરિડોર પરનું પ્રથમ સ્ટેશન છે જે કોન્સર્સ અને રેલ લેવલ સ્લેબ પૂર્ણ કરે છે

Published Date

સુરત એચએસઆર સ્ટેશનનું 450 મીટર લાંબુ કોન્કોર્સ અને 450 મીટર લાંબુ રેલ લેવલ પૂર્ણ થયું છે

સુરત એચએસઆર સ્ટેશન પરનો પ્રથમ સ્લેબ 22મી ઓગસ્ટ 2022ના રોજ નાખવામાં આવ્યો હતો અને છેલ્લો સ્લેબ કાસ્ટિંગ 21મી ઓગસ્ટ 2023ના રોજ પૂર્ણ થયો હતો, એટલે કે એક વર્ષના સમયગાળામાં, કોન્કોર્સ અને રેલ લેવલ બંને સ્લેબ કાસ્ટિંગ પૂર્ણ થાય છે

મુખ્ય લક્ષણો:

  1. કોન્કોર્સ લેવલના પરિમાણો- 37.4 m x 450 m (9 સ્લેબનો સમાવેશ થાય છે)
  2. વપરાયેલ કોંક્રિટનો જથ્થો- 13,672 cum
  3. સ્ટીલ મજબૂતીકરણ વપરાયેલ- 2785.43 MT
Related Images