Skip to main content
Innerpage slider

संपर्काची माहिती

संपर्काची माहिती

सहाय्यक सार्वजनिक माहिती अधिकारी
श्री. उमेश कुमार गुप्ता
संयुक्त महाव्यवस्थापक (ऑपरेशन आणि सामान्य प्रशासन),

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
2रा मजला, आशिया भवन, सेक्टर-9,
द्वारका,  दिल्ली-110077

Email Id : mgoa@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070012
सार्वजनिक माहिती अधिकारी
श्री. ब्रिजेश दीक्षित
कार्यकारी संचालक (डेपो आणि मशीन्स)

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
2रा मजला, आशिया भवन, सेक्टर9,
द्वारका,  दिल्ली-110077

Email Id : agmmech@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070012
अपिलेट अधिकारी
श्री. सुदर्शन नायक
सल्लागार (ऑपरेशन आणि सेफ्टी))

नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
2रा मजला, आशिया भवन, सेक्टर-9,
द्वारका, दिल्ली-110077

Email Id : gmopdelhi@nhsrcl.in
Telephone : 011-28070216