Skip to main content
Innerpage slider

कार्यक्रम

कार्यक्रम

एचएसआर इनोव्हेशन सेंटर ट्रस्टची 6वी सल्लागार परिषद
HSR इनोव्हेशन सेंटर ट्रस्टची 4थी सल्लागार परिषद
भारतात नवीन एचएसआर/सेमी एचएसआर कॉरिडॉर निवडण्यासाठी वैज्ञानिक मॉडेलच्या विकासावर कार्यशाळा